Thursday, February 28, 2013

Mga Akda sa Ikaapat na Markahan

  1. Hari ng Tondo ni Gloc-9
  2. Sipi mula sa Ampalaya "(Ang Pilipinas 50 taon makatapos ng bagong Milenyo)" ni Reuel Molina Aguila
  3. Nagsimula sa Panahon ng Yelo
  4. Bagong Bayani ni Joseph Salazar
  5. Bayan ko: Laban o Bawi? ni Jose F. Lacaba
  6. Pulangi: Ang ilog na Humubogsa Maraming Henerasyon
  7. Obra ni Kevin Bryan Madrin
  8. Berthday ni Guido

No comments:

Post a Comment